Pædagogik

Børnehavens pædagogik lægger særlig vægt på respekt, venskaber og medbestemmelse.

Vi finder det vigtigt, at hvert barn kan udvikle sig i sit eget tempo og har mulighed for at mærke efter: Hvem er jeg? Hvad har jeg lyst til? Hvem vil jeg gerne være sammen med? Osv.

Leg, fordybelse, venskaber og følelser er vigtige begreber i børns udvikling, som vi ønsker at skabe rammer for i børnenes hverdag. I samspil med andre kan børn lære sig selv og deres plads i omgivelserne at kende. Og i samspil med andre kan de lære at sige fra og til og sætte grænser for sig selv verbalt og nonverbalt (kropssprog).

Vi lægger stor vægt på, at børnene udvikler selvværd. Selvværd er det, at man har overskud, føler glæde og nyder samvær med andre. Det er vigtigt, at børnene får lov til at være nøjagtig, som de er, og bliver respekteret for det - og at det er i orden at have de følelser, som man har. Man må gerne blive sur, gal og ked af det og give udtryk for det. Vi voksne skal være der til at trøste, støtte og hjælpe børnene ud af situationen. Det er vitalt, at vi voksne kan rumme børnene til enhver tid; at vi kan rumme voldsom vrede, gråd, utilpashed osv. og ikke kun magter at forholde os til glade børn. Børn skal tages alvorligt, og deres spørgsmål, initiativer og leg skal have rum og mulighed for at kunne tilgodeses i så stort et omfang som muligt. Jo mere selvtillid og selvværd børnene har, jo lettere kan de lytte til både egne og andres behov.

Den vigtigste evne, vi kan give det enkelte barn med i livet, er tilfredsheden og troen på sig selv, så barnet selvstændigt kan vælge fra og til. Vi tror, at jo større respekt, børnene er blevet vist, jo større respekt kan de senere vise andre.

Vi vil gerne udvikle børnenes sociale kompetencer. Børnene kan i stor udstrækning selv vælge, hvad de vil lave, og hvilke aktiviteter/lege de har lyst til at gå i gang med. Dette er med til at udvikle ansvarlighed i forhold til børnene selv og deres handlinger. Det er dog ikke altid, de selv får lov til at bestemme. Vi stiller også krav til børnene, så de kommer videre i deres udvikling. Hvis kravene er rimelige, vil børnene kunne honorere dem, "vokse" og dermed få selvværd.

For det enkelte barn betyder det:

  • Jeg er noget i mig selv.
  • Det, jeg kan, er noget særligt.
  • De voksne interesserer sig for mig.
  • De andre lærer af mig.
  • Jeg lærer af andre.
  • Jeg tør prøve noget nyt.
  • Se, hvad jeg kan.
  • Jeg tør mere.

Vi ønsker at bevare børnenes medfødte nysgerrighed, idet nysgerrigheden er drivkraften for al udvikling - det at kunne undersøge, opleve og eksperimentere.

Vi voksne skal støtte børnene i deres udvikling. Børnene øver sig i nye ting. Det er af stor betydning, at vi voksne lader børnene selv nå frem til nogle erkendelser, så lysten til at lave forsøg, være eksperimenterende og nysgerrige bevares.

Vi vil give børnene mulighed for at tilegne sig færdigheder såvel intellektuelt og motorisk som kreativt gennem de aktiviteter, som vi tilbyder dem. Færdigheder giver selvværd og selvtillid. Et barn "vokser", når det opdager, at det kan noget nyt. Det kan være lige fra selv at tage tøj på til at klatre op i et træ. Derudover er det væsentligt for os at give børnene ny inspiration, så de får oplevelser, der både giver glæde i øjeblikket, men også oplevelser, som vækker deres interesse og giver dem lyst til at beskæftige sig yderligere med disse ting.