Børn med særlige behov

I Børnehaven Glentevej er vores struktur tilrettelagt efter, at vi også har børn med specielle behov.

Hverdagen er bygget op over faste rammer og med en forudsigelig struktur, så børn, der på en eller anden måde har det svært, kan finde ro og rum til leg og koncentration, hvilket for i øvrigt alle børn kan have udbytte af.

Vi deler børn op i mindre grupper, så meget som det er muligt i forhold til personalenormeringen, hvilket fremmer nærheden og omsorgen for det enkelte barn.

Vi lægger meget vægt på oplevelser, hvor gentagne og nye indtryk af verden omkring os bliver visualiseret og sprogligt formuleret.

Vi bruger meget ros og anerkendelse overfor det enkelte barn, samtidig med at vi viser os som troværdige og gode voksne rollemodeller.

Vi vil være lydhøre og nærværende overfor forældrene ved også at give dem accept og anerkendelse. Dette opbygger den gensidige tillid, der er så vigtig, når vi i fællesskab skal snakke om, hvordan vi hjælper netop deres familie og barn bedst.

Vi samarbejder med og formidler kontakt til eksterne samarbejdspartnere (talepædagog, PPR, sundhedsplejen, familierådgiver og lignende) både i det fælles samarbejde med familien og anonymt for forældrene, hvis de kan bruge et af disse tilbud.

Fra januar 2007 til januar 2010 var vi med i ”Projekt Ressourcepædagog” (søgt gennem Familiestyrelsen) sammen med fire andre institutioner i Randers. Projektets formål var, at vi i en afgrænset periode ud fra den relations- og ressourceorienterede pædagogik kunne give tidlig hjælp til børn, som på en eller anden måde havde særlige behov, bl.a. ved at fokusere på vore egne relationer til børnene. Denne indsats skulle gerne give børnene den ekstra opmærksomhed og styrke til, at de kom til at trives bedre i den store gruppe.