Vuggestuen

Vuggestuegruppen består af 13 børn og 4 voksne.

Vi tilbyder morgenmad med mælk fra kl. 06:30-07:45.

Kl. 09:00 laver vi frugtfade til børnene af frugt, som børnene medbringer.

Børnene får mælk til madpakken kl. ca. 10:30.

Til næste madpakke kl. 14:00 drikker børnene vand.

Vi tilbyder morgenmad hver dag, som fx havregryn eller havregrød.

I skal medbringe 1 stk. frugt eller andet, som vi kan skære ud og anrette på fælles frugtfade.

Børnene har madpakker med. Rugbrød med pålæg og grønt. I kan også give barnet en rest med fra aftensmaden dagen før.

Vi giver selvfølgelig også gerne barnet grød, mos osv.

Der serveres mælk til morgenmad og frokost.

Spørg personalet, hvis i mangler inspiration til madpakken.

Alle børn får en garderobe til sine personlige ejendele.

Garderoben skal indeholde:

  • Hjemmesko, sko/støvler
  • Regntøj og gummistøvler
  • En trøje og overtøj efter årstiden
  • Skiftetøj (undertøj, strømper og et ekstra sæt tøj)
  • Gerne en bamse, sut eller sutteklud til trøst og putning

Husk navn i alt.

Tøjet skal kunne tåle at blive snavset, da der i perioder kan være meget vand og mudder på legepladsen.

I bedes selv medbringe bleer – up and go-bleer frabedes.

06.28: Vuggestuen åbner, og der er fælles pasning med børnehaven.

06.30: Vi spiser morgenmad og vågner lige så stille.

07.45: Tilbud om morgenmad slutter.

08.00: Børnehavebørn og voksne går på egne stuer.

09.00: Frugt og samling. Vi synger, fortæller historier, rim og remser m.m. Formiddagslur for de børn, som har brug for det.

09.30: Formiddagsaktiviteter inde eller ude.

10.45: Madpakken nydes.

11.15 -12.00: Her gøres klar til middagslur.

14.00: Eftermiddagsmad.

14.30: Leg på legepladsen eller indenfor.

15.45: Børnehavebørnene kommer og leger, eller vi går i børnehaven.

16.45: Vuggestuen lukker. Dog kl. 16.30 om fredagen.

Vi lægger meget vægt på oplevelser, hvor gentagne og nye indtryk af verden omkring os bliver visualiseret og sprogligt formuleret.

Vi bruger meget ros og anerkendelse overfor det enkelte barn, samtidig med at vi viser os som troværdige og gode voksne rollemodeller.

Vi vil være lydhøre og nærværende overfor forældrene ved også at give dem accept og anerkendelse. Dette opbygger den gensidige tillid, der er så vigtig, når vi i fællesskab skal snakke om, hvordan vi hjælper netop deres familie og barn bedst.

Sygdom er en lidt uhåndterlig størrelse. Nogle børn bliver meget utilpasse ved feber, og andre kan gå med høj feber uden at lade sig mærke med det.

Når vi bliver opmærksomme på, at et barn ikke er tilpas, vil vi altid kontakt forældrene. Sammen aftaler vi, hvilke forholdsregler der skal tages. Det kan være, at der er mistanke om noget smitsomt, hvorefter barnet nødvendigvis må hentes, men det kan også være, at det bare ville være godt at blive hentet tidligere end normalt.

Hvis dit barn fejler noget smitsomt og ikke må komme i vuggestue, kan du finde fakta om sygdommen på hjemmesiden www.sygeboern.dk.

Det er vigtigt, at dit barn er helt raskt, før det kommer i vuggestue igen.

På stuen er der tilknyttet to pædagoger og en medhjælper ved fuld børnetal.

Periodevis har vi derudover praktikanter og forskellige former for aktivering tilknyttet vuggestuen/børnehaven. Dette betyder, at der i den ekstra hjælp, vi får her, er udskiftning af personale ca. hvert halve år. Men fordelene er større end ulemperne ved at have korttidsansatte som supplement til fastansatte.

Vi får løbende tilført midler til børn med særlige behov og inklusion. Denne tildeling justeres ca. hvert andet/tredje år.

Vuggestuen her et elektronisk komme/gå-system, som hedder Tabulex. Det er her forældre dagligt skal krydse deres barn ind/ud på de touchskærme, der hænger i institutionen.

Tabulex skal også bruges til at melde ferie, fri, sygdom m.m.

På Tabulex får forældrene også både fælles og personlige beskeder fra vuggestuen.

Vi tager rigtig mange billeder fra de aktiviteter, vi laver, og de bliver lagt ud på Tabulex, så forældrene har mulighed for at kunne se dem derhjemme i stor størrelse og/eller udskrive.

På touchskærmene i institutionen er det kun muligt at se billeder i lille format, og her kan der heller ikke læses vedhæftede filer til f.eks. nyhedsbreve.

Det er vigtigt, at forældre hurtigst muligt efter indmeldelse i institutionen logger på www.borneweb.dk og får sig oprettet og udfyldt stamkort og tilladelser for barnet, så grundlaget for det videre samarbejde er skabt. Første gang er det nødvendigt at bruge NemID.

Tabulex erstatter på ingen måde den daglige personlige kontakt, som vi anser for meget vigtig. Vi betragter forældre som det vigtigste i børns liv, og derfor er et åbent og positivt samarbejde om børnenes trivsel og udvikling af stor betydning. Vi har en forventning om forældres deltagelse og engagement i børnenes vuggestue-/børnehaveliv, så vi sammen får skabt en tryg og lærerig hverdag. Forældrene kan ligeledes forvente, at personalet har øje for netop deres barn og altid er parat til dialog og handling om evt. problemstillinger.

Der vil inden start i børnehaven være et overleveringsmøde, hvor vi får en god snak om, hvor langt barnet er i dens udvikling, og hvad der evt. skal øves inden start i børnehaven.

Hvis barnet skal starte i Glentevejens Børnehave, vil barnet med en kendt voksen begynde at komme på besøg på den stue, barnet skal gå på i børnehaven før opstart. Dette er med til at give barnet tryghed til at blive en del af den nye børnegruppe og vænne sig stille og roligt til nye børn og voksne.

Hvis barnet skal startet i en anden børnehave, vil vi tage på besøg, så barnet stille og roligt vænner sig til et nyt hus, børn og voksne.