Børnegruppe

Den Selvejende institution Glentevej

Den Selvejende institution Glentevej består af en børnehave og et fritidshjem. Vores pædagogik tager udgangspunkt i et anerkendende og humanistisk grundlag med respekt for det enkelte barn og dets kompetencer. Børnenes behov tilgodeses gennem en inddragende og fælles skabende proces.