Forældresamarbejde

I Børnehaven Glentevej fremmer vi vores samarbejde med forældrene via bl.a. forældresamtaler og forældrebestyrelsen.

Forældresamtaler

Vi tilbyder en forældresamtale om dit barn, når det har været hos os i tre måneder, hvor I og vi kan fortælle hinanden, hvordan opstarten har været.

Vi tilbyder igen en forældresamtale kort før skolestart, hvor vi bl.a. tager udgangspunkt i sprogvurderingsmaterialet TRAS og vores vurdering af skoleparathed.

Derudover kan både forældre og personale til hver en tid aftale en ekstra samtale, hvis der er behov for det. Vi vil gerne fremme den åbne dialog, så vi i samarbejde gør det bedste for hvert enkelt barn.

Forældrebestyrelsen

Da vi er en selvejende institution, er vores bestyrelse vores øverste organ. Derfor er der hos os ikke langt fra bestyrelsesbeslutning til handling.

Vores bestyrelse består af tre forældrerepræsentanter, en medarbejderrepræsentant, lederen og et medlem udefra.

Der er valg til til bestyrelsen ved vores forældremøde i efteråret.