Personalet

Her kan du læse mere om personalet og se, hvordan personalet er fordelt på antal timer om ugen.

Barn plus pædagog

Vi har fast om ugen:

  • ca. 47 pædagogtimer pr. stue ved fuldt børnetal.
  • ca. 35 timer pædagogmedhjælpertimer pr. stue (vi har to fastansatte medhjælpere og en studerende).
  • 8 timer til rengøring.
  • 37 timer til lederen, som både arbejder hos børnene og på kontoret, og som altid er i huset.

Periodevis har vi derudover praktikanter og forskellige former for aktivering tilknyttet børnehaven. Dette betyder, at der i den ekstra hjælp, vi får her, er udskiftning af personale ca. hvert halve år. Men fordelene er større end ulemperne ved at have korttidsansatte som supplement til fastansatte.

Vi får løbende tilført midler til børn med særlige behov og inklusion. Denne tildeling justeres ca. hvert andet/tredje år.