Brugertilfredshed

Rapporten om brugertilfredsheden præsenterer resultaterne for Børnehaven Glentevej baseret på i alt 23 besvarelser.

Grundlaget for rapporten er et spørgeskema, som er besvaret af forældre med børn i Børnehaven Glentevej.

Resultaterne for institutionen sammenlignes med de samlede resultater for Randers Kommune, og rapporten giver derfor indblik i, om tilfredsheden med institutionen ligger over eller under gennemsnittet blandt alle dagtilbud i hele Randers Kommune.

Svarprocenten i den samlede undersøgelse blandt forældre til børn i dagtilbud er 55%.