Oplysninger om fritidshjemmet

Fritidshjemmet er en selvejende institution beliggende på Glentevej i nordbyen i Randers. Fritidshjemmets børn går oftest i skole på Nørrevangskolen som ligger på den anden side af gaden. Fritidshjemmet består af et hus og en pavillon. Vi er normeret til 73 børn, desuden har vi 2 mini busser og et sommerhus beliggende i Skovgårde.

Aldersgruppe

Fritidshjemmets børnegruppe er i alderen
Fra 5 – 10 år.

Fritidshjemmet er idrætscertificeret og funktionsopdelt i zoner, således at børnene kan søge hen hvor den aktivitet de ønsker findes.

Desuden er der dagligt Krea værksted, idræt og bevægelse igangsat af voksne.

Åbningstider

Fritidshjemmet har åbent alle hverdage
Fra 6 – 17.

Om morgenen inden skolestart kl 8. har vi morgenfritter hvor børnene kan komme inden skole og få sund morgenmad og lege lidt inden skole.

Pædagogisk værdigrundlag

Vores pædagogik tager udgangspunkt i en anerkendende tilgang, med respekt for det enkelte barn og dets kompetencer. Grundlæggende tror vi på ansvar, frihed og respekt. 

Institutionens formål

Børnene skal have et optimalt lærings- og udviklings-miljø i trygge og stimulerende rammer, hvor engagerede pædagoger i tæt samarbejde udvikler et sammenhængende tilbud af høj kvalitet. Dette lærings- og udviklings-miljø skal inddrage børn og forældre således, at barnets udvikling og dannelse foregår i et forpligtende samspil.

Derudover er vores formål, at skabe rammer således, at konsekvenserne bag enhver handling er forudsigelige for herigennem, at skabe et trygt og rart miljø, som tilgodeser børnenes behov for fritid og leg uden krav. Vores fokus er i høj grad også på de identitetsfremmende processer.

Institutionens formål er også at udvikle børnenes selvværd og ansvarlighed, så børnene kan og ”tør” møde verden med et åbent sind. Derfor arbejder vi på en måde, så børnene oplever en sammenhængende hverdag.

Formålet for det enkelte barn forsøges opnået gennem:

  • Lov til at skabe egen hverdag
  • Ret til selvbestemmelse og medbestemmelse.
  • Oplevelse af et regelsæt som er naturligt, forudsigeligt og derved forståeligt.
  • Lærer selv at håndtere konflikter og acceptere forskelligheder.
  • Personalet arbejder proces orienteret i forhold til gruppen og det enkelte barn

Dagtilbud 6-10 år

Fritidshjemmene løser mange af de samme opgaver som skolefritidsordningerne, men pasningen foregår i bygninger adskilt fra skolerne og med en højere personalenormering end i SFO’erne. Fritidshjemmenes normering gør, at de har mulighed for at lave et udvidet forældresamarbejde, som er vigtigt for mange af de børn, der er indmeldt i netop disse.

Fritidshjemmene skal i samarbejde med skolen og forældrene medvirke til at skabe en sammenhængende overgang mellem skolens undervisningsdel og fritidshjemmet, eksempelvis gennem mulighed for lektielæsning.

Ifølge Dagtilbudsloven § 45 skal børn i fritidshjem have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. Det pædagogiske arbejde skal understøtte børnenes selvvalgte aktiviteter og samtidig indeholde pædagogisk tilrettelagte aktiviteter. Man skal bidrage til at udvikle børnenes selvstændighed, evne til at indgå i forpligtende fællesskaber samt samhørighed med og integration i det danske samfund.

Fritidshjemmene skal være særlig opmærksomme på at involvere og aktivere børn, der har brug for en særlig indsats.

Fritidshjemmene tilbyder udelukkende heldagspladser.

Personale

Vi sætter stor pris på forskellighed og udnyttelse af den enkelte medarbejders kompetencer. På fritidshjemmet er det vigtigt, at kunne og ville noget.